"Ur funktion"
Pendelur med keramiska delar

32x40x55
2004