2006-11-15 till
2007-02-11
utställes Kebaburnorna på Nationalmuseum, Stockholm